Nový časový harmonogram pre "Al Elka", zastavte sa na cudzincov, ktorý poskytuje poradenstvo, pracovné právo, vzdelávanie, požiada talianskej občianstvo, podpora pri vypĺňaní žiadosti požiadať talianske občianstvo on-line rezerváciu test talianskeho jazyka.

Táto služba je k dispozícii na mieste pamätníka námestí pre 18 slobodu (nádvorie Palazzo Garrone) v stredu od 11 14.30 na poskytnutie informácií o právnych predpisoch, povolenie na pobyt, talianskej občianstvo, uznávania zahraničných kvalifikácií, taliansky test na dovolenku CE dlhodobý pobyt a komunitných služieb.

Iba na objednávku, v stredu od 14.30 na 18.30 a piatok od 9 na 13 je dostupná pre používateľov služieb správanie praktík dostupné informácie ohľadom vydanie, obnovenie a aktualizáciu povolenia na pobyt, žiadosť o povolenie na zlúčenie rodiny žiadať talianskej občianstvo , on-line registrácia pre testovanie talianske povolenie dlhodobých a poradie tokov Stay ES.

Pre informácie alebo si dohodnúť schôdzku, môžete sa obrátiť na kanceláriu na Elka číslo 0172.438151, alebo poštou na adrese: sportelloalelka@comune.bra.cn.it. (Em)

Informácie: Mesto Bra - Al Elka

Tel. 0172.438151 - sportelloalelka@comune.bra.cn.it