Po zadaní verejnej súťaže na výstavbu futbalového ihriska a rekonštrukciu športovej trate športového areálu "Parco Azzurri d'Italia" v meste Bra sa odvolanie predložené Súdnemu dvoru oznámilo v posledných dňoch regionálnu správu spoločnosti zúčastňujúcej sa na verejnom obstarávaní týkajúcom sa potenciálnej "chyby vlastného osvedčenia" úspešného uchádzača, pričom v tejto súvislosti dúfa v rýchle vyriešenie sporu a vyhradzuje si akékoľvek posúdenia týkajúce sa vykonania práce a načasovania toho istého výsledku postupu po dohode s riaditeľom diela. em)


Informácie: Mesto Bra - Úrad pre verejné obstarávanie a zmluvy

tel. 0172.438339 - cuc@comune.bra.cn.it