V priebehu obvyklých kontrol cestnej premávky v meste videli včera policajné hliadky. Vozidlá už boli zachytené v posledných mesiacoch, pretože prekvapenia sa rozširovali bez poistenia a podľa požiadaviek zákona o cestnej premávke boli poskytnuté dôveru svojim majiteľom: to je Fiat Punto a BMW 320, zastavené políciou Mestský podprsenku v posledných mesiacoch a Hyundai Tucson, zabavený mestom Turín. Na všetky vozidlá boli pripevnené pečate a na ich vodičov bola uložená ťažká sankcia stanovená článkom 213 kódu cestnej premávky. Licencia vodičov bola tiež stiahnutá, ako to vyžaduje porušený štandard. I (obecná polícia)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia

tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it