Sú zverejnené príslušnú časť internetových stránok (služby a procesy / Nursery) hodnotenie rebríčka pre obecnú materskú školu pre vzdelávací rok 2018 / 2019.

V evidenza