Firma "2 Rete Gas" oznámila, že v najbližších dňoch bude vykonávať náhradné prácu niektorých siete plynu centra rúrky metánu ako súčasť funkčných bezpečnostných intervencií prostredníctvom modernizácie existujúcej infraštruktúry. Najmä od pondelka 18 June 2018 spoločnosť zasiahne prostredníctvom spoločnosti Ospedale a prostredníctvom spoločnosti Craveri. Umožniť vykonávanie prác v cez nemocnice zriadi striedavý pohyb jednosmerný regulovaná semaforom alebo MOVIER závodu, a zároveň ďaleko Cravero bude uzavretá pre prevádzku počas dňa, aby sa znovu otvorený pre tranzit v oboch smeroch na záver kola každého dňa intervencie. Celková dĺžka staveniska je približne šesť týždňov.

Zmeny v cestnom systéme budú primerane označené vertikálnymi značkami. Pre viac informácií kontaktujte kanceláriu pre verejné práce mesta Bra na adrese 0172.438346. (Em)Info: Mesto Bra - verejné práce
Tel. 0172.438346 - lavoripubblici@comune.bra.cn.it