Vstúpi do prevádzky v priebehu niekoľkých najbližších týždňov velomatic spotrebiče, ktoré môžu byť umiestnené v troch stĺpcoch umiestnených pozdĺž zostup Gardens Road v meste Bra. V posledných dňoch na ceste boli umiestnené Anas kompetencie dopravné značky varovať vodiča rýchlostného limitu v platnosti v dotknutom úseku, zjednotenú v 50 km / h, podľa povolenia prefektúre. Po krátkej skúšobné obdobie, bude pokračovať do elektronického ovládania vozidiel v tranzite s pevným zistenie polohy a dve dočasné, s prítomnosťou velomatic do rotácie. (Mestská polícia)


Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it