Trieda 2D prvého ročníka strednej školy "G. Perie "komplexného podprsenku 1 inštitútu dostala obecná rada Bra utorok 15 May 2018. Starosta Bruna Sibille a radkyňa zablahoželal chlapcom a učiteľov, ktorí vyhrali prvú cenu v "O múru" pod záštitou nadácie Nuto Revell di Cuneo. Študenti navrhli, hral a produkoval video na tému šikanovania a junta vysvetľuje:, Je to veľmi významný skúsenosť, že celá trieda urobil medzi smiech, nasadenie a tímovej práce. Myšlienka je, že steny sú symbolom izolácie a komunikačných ťažkostí ako pre násilníka, tak aj pre bully, ale môžu byť rozbité ". Študenti odvezli do radnice profesori Paola Canelli, Irene Penserini a Assunta Lamberto. Starosta Sibille poznamenal: "Sme radi, keď dostaneme dobré správy zo školy a dobré príklady, ako je táto".

Info: Mesto Bra - Tlačové oddelenie a vzťahy s verejnosťou
tel. 0172.438278 - urp@comune.bra.cn.it