Aktualizácia: odloženie inaugurácie na utorok 29 Máj 2018 na 15 kvôli nepriaznivému počasiu!

Otvorí utorok máji 22 2018 16 na novom ihrisku Bandit Osada Bra, stanovené v zelenej oblasti na námestí stanice, naproti Centre schôdzok. Priestor venovaný deťom bol vytvorený na základe návrhu okresného výboru vďaka príspevku spoločnosti Baratti & Milano a v spolupráci s miestnym technickým úradom. Budú prítomní na prestrihnutie pásky obradu, starosta Bra Bruna Sibille, CEO Baratta a Milano Guido Repetto, zástupcovia obce výboru a žiaci základnej školy "A. Jona "z Bandito. (Em)


Info: Mesto Bra - tajomník primátora

tel. 0172.438261 - sindaco@comune.bra.cn.it