Deväť študentov z Loyoly saleziánskej School of Aranjuez v Madride, sprevádzané David Roman Maqueda koordinátora, španielsky profesor a riaditeľ CFP Bra Valter Manzoni navštívil včera ráno, v utorok 8 2018 May, Spoločná v Bra, kde sa stretli delegácia obecnej rady. Chlapci, ktorí navštevujú kurzy na Aranjuez základnej odbornej prípravy (Kaderníctvo cesta, administratíva, mechanické a elektrické), strávil mesiac v meste zažiť výcvik a prácu v miestnych spoločnostiach ako súčasť konsolidovanej výmeny scholastika medzi španielskym saleziánskym inštitútom a miestnym. Čo sa týka deviatich mladých mužov doručený Palazzo Municipale stáži v Taliansku sa blíži k svojmu koncu, sú stále v súlade s kolegami Zizzola na niekoľko týždňov výcviku strednú triedu, v meste na celkom 3 mesiacov; Vo februári a marci to bolo na prelome radšej študentom Training Center City Professional letieť do Španielska, v čom bol siedmy rok ziskový vzdelávacie výmeny.

Z mestskej správy mestských vďaka španielskej inštitúcie zamestnancov a CFP-CNOS podprsenka pre ich nasadenie pri realizácii tohto projektu, "značné skúsenosti, a to nielen z akademického hľadiska výcviku študentov." (Em)


Informácie: Mesto Bra - Tlačové oddelenie a vzťahy s verejnosťou

tel. 0172.438278 - urp@comune.bra.cn.it