Civic Crowdfunding

Starosta Bra, Bruna Sibille, zaslala list riadiacim priestoru Anas príslušnosti k diaľnici stretch 231, Orti ceste, v obci Bra vo vzťahu k oznámeniu o správnosti automobilovej niektorými obyvateľmi prístupov prijatých v rámci " majiteľ cesty.

Občania, ktorí boli znepokojení žiadosťou o "úpravu svojej pozície za desať dní, pokiaľ ide o povolenie na prístup na príjazdovú cestu v dôsledku overovacej činnosti vykonávanej inštitúciou", sa obrátili na obecnú správu, aby konala ako sprostredkovateľ z Anasu.

Žiadosť Anasu v liste starostu by znamenala silnú penalizáciu záujmov občanov, ktorí sú rezidentmi, a vyžaduje si osobitné posúdenie nielen príležitostí, ale zásluh, pretože sa týkajú situácií, ktoré už dávno nadobudli. " Starosta potom formálne požiadal Anas, aby okamžite pozastavil rozhodujúci termín dní 10 a pozval vedúcich územného oddelenia na vysvetľujúce stretnutie. (Ea)


Informácie: mesto Bra - sekretariát primátora
tel. 0172.438261 - sindaco@comune.bra.cn.it