Určené mestským zastupiteľstvom mesta Bra sú konečné termíny komunálnych daní 2018, pričom dátumy zostávajú nezmenené v porovnaní s ostatnými rokmi. Dve splátky IMU, vlastná obecná daň a Tasi, daň z nedeliteľných služieb, uplynú v termínoch stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, konkrétne v júni 16 a decembri 16. Potvrďte termíny aj Tari, daň z odpadu a Tosap, daň za okupovanie verejnej pôdy, ktorej splátky uplynú v júli 16 a 16 September. Občianska daň z reklamy uplynula v júni 30. Viac informácií sa obráťte na zastupiteľskú kanceláriu mesta Bra na adrese 0172.438233 alebo na adresu tributi@comune.bra.cn.it.


Info: Mesto Bra - Daňový úrad

tel. 0172.438233 - tributi@comune.bra.cn.it