Civic Crowdfunding

Delegácia zástupcov Červeného kríža v Bra, ktorú viedol predseda miestneho výboru Pino Palmieri, dostala v utorok 27 február 2018 mestská rada. Pri tejto príležitosti prezident Palmieri odovzdal starostovi Brunovi Sibillemu vlajku ako symbol vďačnosti za príspevok obce na nákup vozidla, ktoré sa bude používať na prepravu osôb so zdravotným postihnutím. Dodávka sa počas niekoľkých týždňov stane súčasťou flotily Bradeského Červeného kríža, ktorá v minulom roku vykonávala služby cez 5800 za celkovo viac ako 380 tisíc kilometrov. "Je to tak - povedal starosta Sibille - aby vám poďakoval za prácu, ktorú dobrovoľníci urobili v službách komunity pri mnohých príležitostiach a mnohých rokoch, a predovšetkým na zvýšenie dopravnej služby pre zdravotne postihnutých, ktorí vyžadujú osobitné opatrenia.


Informácie: mesto Bra - sekretariát primátora
Tel. 0172.438261 - sindaco@comune.bra.cn.it