Prostory spoločnosti Movicentro of Bra budú od 2u k 18 March 2018 druhému ročníku výstavy / súťaže "Wab - Women Art Bra - Bienále tvorivosti pre ženy", ktorá získala vynikajúcu odpoveď na účasť. Podujatie, ktoré podporuje obec Bra s Mestskou radou pre rovnosť príležitostí, bude oficiálne predstavené v pondelok 19 February 2018 v 18 v Palazzo Mathis. Na tlačovej konferencii / prezentácii výstavy zasiahli starosta Bruna Sibille, predseda konzultácie pre rovnosť príležitostí Agata Comandè a radca pre kultúru Fabio Bailo. Počas stretnutia budú ilustrované niektoré správy o novom vydaní výstavy s kalendárom stretnutí pre školy a pre verejnosť, ktorá bude v tomto vydaní tiež volaná, aby si spolu s technickou porotou vybrala víťazov súťaže. Ako prvá cena je v stávke možnosť založiť si budúcu osobnú výstavu v Palazzo Mathis. (Ea)

Informácie: Mesto Bra - Kancelária pre kultúru a podujatia
Tel. 0172.430185 - turismo@comune.bra.cn.it