Civic Crowdfunding

V prvých desiatich dňoch 2018 sú štyria vodiči už prekvapení v Bra, keď mestský policajný dôstojník viedol vozidlo bez potreby potrebného vodičského preukazu. Ak chcete byť zastávkou bol tridsaťročný Podprsenka s vozidlom Opel bez toho aby sa niekedy získať dokument s pokynmi, zatiaľ čo vodiči Volva a BMW boli prekvapení za volantom aj napriek zrušeniu vydaného prefektúre Cuneo. Vodič Fordu miesto bolo porušené pre nepodlieha audítorskej návštevy bol ochotný licencie od Cuneo motory: vedľa administratívnych sankcií, teraz proti nemu vyvolalo úplné odobratie vodičského preukazu dokumentu. Všetci uvedení vodiči boli identifikovaní vďaka systému "Targa System", ktorý poukázal na nezrovnalosti ako nedostatok revízie alebo poistenie; z bezprostrednej výzvy porušenia, ktoré zistilo elektronické oko, sa objavili ďalšie porušenia, ktoré nakonfigurovali sprievodcu bez licencie. (Mestská policajná podprsenka)


Informácie: Mesto Bra - obecná polícia

tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it