Civic Crowdfunding

A, pokračoval v prvých dňoch prevádzkových činností 2018 Mestskej polície Command Bra: agenti pokračoval denomnata,193'kontrolou s,Targa systému'1.310 polohy vozidiel, ktoré prešli v uliciach Bra. Pri kontrolách, autá 2 boli umiestnené pod správnou záchvatu ako nemajú pravidelných poistenie kryje skončila po celé mesiace, zatiaľ čo iní 18 vodiči boli pokutovaní za to podrobiť predpísané pravidelné preskúmanie ich vozidla.

Dvanásť však contravvenuti motoristi pre non-používanie bezpečnostných pásov a pre prepravu detí nepravidelným spôsobom alebo bez predpísaných zadržiavacích miest. Okrem toho sa v priebehu kontrol, tridsať braidese bol schválený pre nikdy mať získať vodičský preukaz, zatiaľ čo iný Bra, tridsať, bol pokutovaný za to, že predložila návštevy auditu vodičského preukazu nariadené ministerstvom motorových vozidiel. Kontroly budú pokračovať v najbližších dňoch. (Mestská policajná podprsenka)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it