Starosta Bra, Bruna Sibille, podpísal nariadenie, ktoré zakazuje predaj stánok s jedlom potravín a nápojov v sklenených nádobách v meste Bra, každý piatok večer od 19,30 2 z 9 2017 7 na jún júl 2017 počas udalosti Aperitif v konzole. "A,zakázané - hovorí, že objednávka - držať alebo nosiť na verejných komunikáciách, sklenených nádob na potraviny a nápoje, mimo priestorov administratívnych cvičenia, obchodných a remeselných a súvisiace dehors". Je povolené v sklenených nádobách potravín a nápojov administratívnych činností v rámci areálu aj na priloženom terase, kde pre správu potravín a nápojov, znamená: "... na predaj na spotrebu na mieste, ktorý zahŕňa všetky prípady, keď kupujúci spotrebúvajú, v spolupráci so špeciálne služby, produkty v miestnom finančnom roku, alebo v oblasti, otvorený pre verejnosť, na tento účel vybavená. " Prípady nedodržania zákazu sa trestá pokutou až 25 500 eur. (Mestská policajná podprsenka)

Info: Mesto Bra - Mestské polícia

tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it