Civic Crowdfunding

To bolo dnes ráno, ktorú získala Rada mesta Bra na palube Centra Via Montegrappa starcov stretnutia, novo zrekonštruovaný, po voľbách. Starosta Bruna Sibille, zastupitelia a vládnucej Marinella Masini využil príležitosť, aby oficiálne pozdraviť a popriať úspešnú prácu na prezidenta Filippo Francios a novozvolených poslancov. Francios ilustrované pokyny pre správu definované v rámci programu guvernérov, budúce projekty a nadchádzajúce aktivity, ktoré oživia centrum mesta cez Montegrappa. (Em)

Info City of Bra - Sociálno-školské členenie

Tel. 0172.438234 - scuola@comune.bra.cn.it