Civic Crowdfunding

Enrico Tallone je nový energetický manažér spoločnosti Bra. Office Zamestnanec prostredie Stadthaus, inžinier Heel bol identifikovaný mestskej rady mestského Zizzola identifikovať aktivity, zásahy a postupy, ktoré podporujú racionálne využívanie energie v rámci inštitúcie, rovnako ako príprava rozpočtov energie s cieľom znížiť náklady aj vplyv na životné prostredie.

mestská budova

Energetický manažér bude aj naďalej pokračovať v aktivitách, ktoré obec začala viac ako desať rokov plánovania energetickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukčných prác na budove / závodnom systéme v obecnom vlastníctve, ako aj presných kontrol, analýz a opatrenia prijaté mestskými technikmi v príslušných sektoroch. Pracovné úlohy sú súčasťou Dohovoru primátorov a starostov podporovaných Európskou úniou, ku ktorému sa Bra pripojil v spoločnosti 2012 a následne viedol k realizácii programu efektívnosti energiu v súlade s tým, čo sa plánuje v PAES, akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu schválený v programe 2014. (Rg)