Civic Crowdfunding

Platné mestské zákony(vo formáte .pdf)

Platné komunálne predpisy(vo formáte .pdf)

Rady a Rady mestaaž do 30.11.2016 (nové okno)

Rady a Rady mestapo 30.11.2016 (historický akt - nové okno)

Určenie vedúcich predstaviteľov obcíaž do 30.11.2016 (nové okno)

Určenie vedúcich predstaviteľov obcípo 30.11.2016 (historický akt - nové okno)

Spoločná Praetorská sieň (nové okno)

Publikácie o osobnom stave(nové okno)