Aktualizované na 13 jún 201

 

Hodnotenie vzdelávacieho roku 2018 / 2019

 

Identifikačné číslo na ochranu súkromia osobných údajov detí bolo oznámené zariadením v čase podania žiadosti.

 

 

Rebríčky sú formulované podľa nasledujúceho poradia:

 

  1. Tí, ktorí sa po predložení osvedčení vydaných sociálnych a zdravotníckych služieb na území, preukázať existenciu vážnych zdravotných a psychologických problémov dieťaťa a / alebo rodinného života jadra. Ekonomicko-sociálne otázky dokumentované aj prostredníctvom vlastnej certifikácie budú kontrolované príslušnými orgánmi obecnej správy.
  2. Deti s jedným alebo viacerými bratmi, ktorí už navštevujú Materskú školu.
  3. Deti s jedným rodičom (matka alebo otec, vdovec), ktorí s dieťaťom skutočne žijú sami.
  4. Deti s oboma  pracujúcich rodičov.

 

 

Rovnaké podmienky  koniec prijímacej priority sa pridelí žiadosti o registráciu prijatej obcou a zaregistrovanej numero  nižšia.Otázky od nerezidentov v meste Bra  možno akceptovať za predpokladu, že otázky obyvateľov boli úplne splnené.

 

Čas na dokončenie postupu: Aktualizácia hodnotenia sa vykonáva mesačne, v prípade dostupnosti miest je aktualizácia vykonaná v rámci 15 dní.