Civic Crowdfunding

Politické orgány: Starosta, Radnica, Mestská rada(video poslednej relácie), Zoznam bratislavských primátorov od povojnového obdobia až po súčasnosť

Poradné orgány: provízie (rady a obce), rady

Administratívna činnosť: Mandátové vzťahy, Rozvahy a účtovné záznamy,programovanie, Vláda,Administratívne poplatky,Ocenenia a ocenenia, dizajn  

Transparentnosť: Hodnotenie a zásluhy