Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou, transparentnosť a tlač

Od pondelka do piatku: 8: 30-12: 45

Utorok a štvrtok: 15-16