Zmeny miestnej regulácie spoločnosti Bra pre kaderníkov, holičov a kozmetikov. Hlavné inovácie, je povinnosť pre všetkých, ktorí majú solárium, parné kúpele, masážne zariadenia a podobne, musia požiadať na radnici, v kancelárii obchodu a riadenia polície (vi Barbacan 6 - Druhé poschodie - otvorená v pondelok, v stredu a piatok od 8: 30 12 na: 45), dočasné povolenie k praxi ako estetik, ktoré ukazujú, že vlastník alebo technický Enterprise manager sa pripojil k regionálnej kurz odbornej kvalifikácii pre kozmetičky (tri roky samozrejme). Do šesťdesiatich dní od podania žiadosti sa udelí dočasné povolenie, ktoré bude osobné a nepovoľuje sublicenciu alebo premiestnenie sídla. Tieto podmienky budú možné len s nadobudnutím konečného povolenia, ktoré sa bude musieť uskutočniť do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia schváleného mestskou radou v júni. V prípade, že nemôžete vydať konečné povolenie pre nedostatok pracovné povinnosti alebo non-zdravotné vhodnosti priestor, "aktivita budú považované za neprimerané", ako uvádza novú verziu dokumentu. Viac informácií na obchodnom úrade a administratívnej polícii na telefónnom čísle 0172.438331. (Rg)