Aktualizované na 16 január 2019

Hodnotenie vzdelávacieho roku 2018 / 2019

Identifikačné číslo na ochranu súkromia osobných údajov detí bolo oznámené zariadením v čase podania žiadosti.

Rebríčky sú formulované podľa nasledujúceho poradia:

  1. Tí, ktorí sa po predložení osvedčení vydaných sociálnych a zdravotníckych služieb na území, preukázať existenciu vážnych zdravotných a psychologických problémov dieťaťa a / alebo rodinného života jadra. Ekonomicko-sociálne otázky dokumentované aj prostredníctvom vlastnej certifikácie budú kontrolované príslušnými orgánmi obecnej správy.
  2. Deti s jedným alebo viacerými bratmi, ktorí už navštevujú Materskú školu.
  3. Deti s jedným rodičom (matka alebo otec, vdovec), ktorí s dieťaťom skutočne žijú sami.
  4. Deti s oboma pracujúcich rodičov.

Rovnaké podmienky koniec prijímacej priority sa pridelí žiadosti o registráciu prijatej obcou a zaregistrovanej numero nižšia. Otázky od nerezidentov v meste Bra možno akceptovať za predpokladu, že otázky obyvateľov boli úplne splnené.

Čas na dokončenie postupu: Aktualizácia hodnotenia sa vykonáva mesačne, v prípade dostupnosti miest je aktualizácia vykonaná v rámci 15 dní.